Paula Abdul Tekst

'Løftet om en ny dag'EAGLE RINGER OG HAN RINGER DITT NAVN


Tidevannet snur seg med å bytte vinster av endring
HVORFOR Føler jeg denne veien?
LOVET OM EN NY DAG

[Kor:]
LØFTET
LOVET OM EN NY DAG

SOM TID GJØR JORDEN UNDER Føttene mine
ETT TRINN TIL Å GJØRE KJÆRLIGHET
HVA HAR DEN ENDELIGE SAMMEN

LOVET OM EN NY DAG

aaron neville bruk meg

[Chorus x 2]

OG SÅ TID OVER TID
HVA VIL FORANDRE VERDEN
INGEN VET
(Ingen vet)
Så det eneste løftet er en dag å leve, å gi
OG Å dele med en annen

Se visdommen fra feil i vårt siste
Hør den yngre generasjonen spør
HVORFOR Føler jeg denne veien?
LOVET OM EN NY DAG

[Chorus x 2]

OG SÅ TID OVER TID
HVA VIL FORANDRE VERDEN
INGEN VET
Så det eneste løftet er en dag å leve, å gi
OG Å dele med en annen

[Gjenta]