Achille Lauro sangtekster

'CCL (Prequel)'Jeg skal fortelle deg en historie ...


Helter dør
Og glem de kino-tullene på gata, respekt
Eh, respekt ...

fly til new york tekster